Velkommen til Human Interaction

Velkommen til Human Interaction

– et konsulenthus, der tilbyder viden, der virker i praksis

Human Interaction tilbyder udvikling og forandring, både for ledere og medarbejdere. Det er dig, der bestemmer, hvilket udbytte du vil have:

  • Foredrag – der inspirerer og motiverer
  • Temadage – der tilfører ny viden eller nye vinkler på eksisterende viden. Det giver dig mulighed for refleksion og ændret adfærd
  • Workshop og sparring – der bringer ny og eksisterende viden i spil i relation til mennesker og processer i din hverdag. Det giver organisatorisk effekt, og derigennem bidrager du til at skabe blivende resultater

Human Interaction tror på, at læring kommer indefra. At den eneste konsistente måde at skabe forandringer på, sker når mennesker og organisationer forstår, accepterer og motiveres til at turde ændre adfærd.

Human Interaction er et konsulentfirma, der ønsker at arbejde med mennesker, som en afgørende faktor for at skabe værdi i en organisation.