Banner

Der er altid mindst 3 andre måder at lede på

Som konsulent møder vi mange interessante mennesker og spændende organisationer. Gennem vores arbejde ude i marken støder vi også på mange forskellige spændende problematikker, som giver grobund for eftertanke. Som udenforstående er det ofte nemmere at identificere problemernes kompleksitet, men det betyder ikke, at løsningerne derfor er enkle.

Men ledelsesproblematikkerne og dynamikken i organisationer giver os til stadighed anledning til undren, spørgsmål og nye idéer. Nogle idéer får vi drøftet og afprøvet sammen med de ledere og medarbejdere, som vi er så heldige at samarbejde med.

Nogle af de nye idéer vil vi forpligte os på at skrive korte artikler om her på siden til inspiration for både ledere og medarbejdere.

Ledelse er “Mission Impossible”
Benyt forruden til fremdrift
Når ledelsestiltag ses i bakspejlet