Banner

Reflekterende teams

I reflekterende teams kan man skabe rum for refleksion, for på den måde at opnå nye perspektiver på opgaver, udfordringer og problemstillinger. Gennem reflekterende team kan egne kompetencer undersøges gennem dialog ved at ”oversætte” oplevelser og refleksioner til mere konkrete beskrivelser af egne kompetencer.

Med reflekterende team tilføjer man coachingen en ekstra dimension – en metaposition.

Metoden består i, at man vælger en fokusperson, en interviewer og et reflekterende team. Der kan også arbejdes med tankegangen omkring reflekterende teams med kun tre deltagere i alt. Metodens værdi ligger primært i, at én eller flere deltagere ikke er aktive under interviewet, men gør sig noter, skriver samtalens hovedpointer ned, leder efter gode spørgsmål, eller hvad der nu er aftalt for det reflekterende team og på den måde opstår flere synsvinkler på udfordringen hos fokusperson.

Ved at inddrage refleksionsteam, som ofte udgøres af egen/egne kollegaer, bruges der naturligvis tid i processen. Modsat skaber processen ofte en høj grad af videndeling, der kan være yderst værdifuld mod løsning af den fælles kerneopgave.

Er din medarbejdergruppe klar til en sådan arbejdsmetode, så kontakt: