Banner

Feedback kultur

Feedback kan godt være bidende kritisk, men bidende kritik er sjældent god feedback. Det handler nemlig mere om at etablere en kultur, hvor det at fortælle hvad man oplever, ikke er en éngangsforestilling, men en integreret del af et stærkt samarbejde. En god feedbackkultur er således en kultur, der hilser fordomsfri kommunikation og ærlige betragtninger velkomne, så personlige perspektiver kan blive til værdifulde input

Det er muligt at opnå en kommunikationskultur, hvor ledere og medarbejdere benytter sproget som et middel til motivation. I sådanne kulturer eksisterer der også ofte en feedback kultur, der evaluerer i forhold til aftalte værdier, og dermed bliver det en saglig fremadrettet kommunikation.

Som en ekstra dimension kan feedback kulturen også inddrage feedback fra kunder og samarbejdspartnere, som en ultimativ test på i hvor høj grad at kerneydelsen, du og medarbejderne frembringer, er værdifuld.

Har du identificeret, at din afdeling eller virksomhed skal styrke feedbackkulturen, så kontakt: