Banner
Centerchef Thomas Carlsen
Center for Børn og unge
Næstved kommune

Jeg har i de sidste 1½ år arbejdet sammen med Joann Sønder om arbejdsmiljøet i administrationen/myndighedsområdet i centret.

 

I hele processen har Joann været min faste sparringspartner om det så handlede om organisationsændring, personalesager, samarbejdsrelationer og ikke mindst min egen måde at agere på. Det at kunne bruge den samme sparringspartner har givet en stor sammenhæng i den måde, vi har kunnet løse opgaven på. Ikke mindst fordi Joann samtidig har fungeret som sparringspartner for medarbejderrepræsentanterne i flere situationer. Det har kunnet lade sig gøre, fordi Joann har så bred en indsigt i ledelse og en høj etik.

 

Flere gange i processen oplevede jeg, at jeg var endt i en blindgyde. Men samtalerne Joann viste muligheder, som jeg havde opgivet.