Banner
Pia Munk Lundgren
Myndighedschef
Myndighedservice

Roskilde kommune

Joann er yderst professionelt og god aktiv lytter. Har en grundtanke, at tage udgangspunkt i mine egne ønsker og egne målsætninger som en væsentlighed i samtalen. På den måde formår Joann, at sætte fokus på min egen kritiske refleksion og se tingene ud fra andre perspektiver. Desuden har Joann en unik måde hvorpå hun i samtalen tilkobler relevant teori med mine praksis observationer og ledelseserfaring. Dette har medført, at jeg får mere viden og et bedre underbygget beslutningsgrundlag. På den måde bliver jeg i stand til at træffe gode og kvalificerede beslutninger i mit lederskab. Desuden får jeg selv taget ansvaret for forandringer og processer, der skal sættes i gang.

 

Temaer i mine samtaler har være mange lige fra strategi, innovation og omstilling, balance mellem styring og ledelse, organisatorisk kulturforståelse, kompleksiteten i mit lederfelt og det at arbejde i en politisk styret organisation.  Joann formår, at genskabe min energi og drivkræft, og på den måde får jeg skabt en bedre balance i mit lederskab.  

 

Det er bestemt en af de bedste investeringer. For mig er det en høj prioritet, at få investeret løbende tid i min kalender til disse givtige samtaler med Joann.