Banner

Den kompetente og tydelige leder

Human Interaction kan assistere ledere til at blive mere klar på det ledelsesmæssige fundament. Tilfredshed og succes med egen rolle har ofte den afledte effekt at egne og organisationens mål nås.

Områder, der kan arbejdes med, er:

• Den autentiske og tydelige lederrolle

• Anerkendende ledelse

Lederens personlighed – frem for lederens faglighed – er blevet det fremherskende succeskriterium.

Ledelse i dag og i fremtiden handler ikke længere kun om at beklæde en rolle og varetage en funktion, men i højere grad om at bruge sin egen personlighed. Selvledelse og teamledelse i medarbejdergrupper bevirker, at ledelse gennem regler og rutiner ikke længere giver den samme mening. Medarbejderne efterspørger en autentisk og tydelig leder.

Det betyder, at dine personlige talenter, værdier og visioner skal træde tydeligt frem – med andre ord, du skal som leder være inspirator og autentisk, når du ønsker, at medarbejdere skal bakke op omkring værdier, vision, mission, mål og handle ud fra dem.

Det er nyttigt at blive klar over, hvad der er dit eget udgangspunkt for ledelse: Er du fejlfinder eller ressourcespejder i din tilgang til dine medarbejdere? Erfaringen viser, at mennesker er mere trygge på rejsen til fremtiden, når de har bagagen fyldt af gode oplevelser.