Banner

Fra talentfuld specialist til leder

Har du lyst til at føle dig mere kompetent som leder? Om du er ny leder, eller du har ageret nogle år på baggrund af din store praktiske erfaring og uden egentlig lederuddannelse, så har du måske brug for redskaber til at håndtere din status og det ansvar, der følger med.

Et godt ledelsesfagligt grundlag er vigtigt for at blive en god leder. Rigtig mange ledere bliver udnævnt på baggrund af faglige kvalifikationer og et formodet talent for ledelse.
At gå fra rollen som talentfuld specialist til talentfuld leder – er en stor og spændende udfordring. Opgaver, der kan opleves overvældende, bliver håndterbare, når redskaberne til opgaveløsning er til stede.

Human Interaction tilbyder et længerevarende forløb, hvor du på en struktureret måde får sat din ledelsespraksis i et nyt perspektiv. Udover et indgående kendskab til dit personlige lederskab og dit udgangspunkt for ledelse, så opnår du en erkendelse af dine styrker og udfordringer i ledelsesrollen, og til det formål benytter vi en model, der søger at skabe balance i lederskabets forskellige facetter.

Som ny leder i egen organisation står du også med en anden udfordring: Udover at lederrollen er ny, er det også en ny situation pludselig at skulle være chef for tidligere kollegaer.

Har du lyst til at høre om praksisrelaterede individuelle eller gruppe forløb, så kontakt: