Banner

Leder af det excellente team

Human Interaction tilbyder at samarbejde med dig som leder om at styrke dit team.

Du er måske en af de mange ledere, der organisatorisk har arbejdet ihærdigt med at få afdækket dit teams kompetencer og har på baggrund heraf opbygget enheden. Nu oplever du måske, at tesen om at 2+2=5 ikke rigtig kommer til udtryk? Du har måske allerede indsigt i teori omkring team og teamledelse og har brug for at komme et spadestik dybere med at forstå teamroller, ressourcer, motivationsvinkler og modstande/konflikter for at kunne udvikle teamet yderligere.

Det kan i dag være vanskeligt at finde en virksomhed eller organisation med respekt for sig selv, der ikke benytter begrebet teams. Men begrebet har i mange tilfælde bare erstattet den gode gamle betegnelse gruppe eller afdeling, uden at man benytter de spilleregler, der gælder for et team.

Som leder bliver du målt på de resultater, du skaber sammen med andre mennesker – dit team, din afdeling, dine medarbejdere, så du skal ikke stille dig tilfreds med teams, der fungerer middelmådigt. Sammen kan vi skabe det excellente team.

Står du for at skulle danne eller bringe forandring i dit team og har brug for inspiration, så kontakt: