Banner

Vækst gennem forandring

Human Interaction tilbyder at assistere dig og dine medarbejdere gennem forandringsprocesser, således at forandringen opleves som en styrke for medarbejderne og organisationen.

Kender du følelsen af, at din omverden, kunder eller ejere efterspørger et resultat, der endnu engang kræver en forandring? Du har knap fået integreret den seneste større forandring, og sideløbende har dine medarbejdere en række projekter i gang. Hvordan skal du gribe det an?

Forandringer, store som små, der ikke er initieret af medarbejderen selv, kan skabe modstand. Vi lever i en verden, der forandrer sig konstant. Derfor kan de menneskelige mekanismer, som du måske oplever hos medarbejderne i dagligdagen ved mindre ændringer, i virkeligheden være de samme, som når større ændringer er på spil.

Forandringer forstås, accepteres og bakkes hurtigere op af medarbejdere, der involveres i processen, og frem for alt bliver den nye situation oplevet positivt.

Forandringer opnås ikke gennem analyse og tænkning alene hos dig som leder, men også gennem medarbejderne, der forestiller sig, hvad forandringen vil betyde og vælger, om de vil støtte op omkring forandringsprocessen. Vil du give dine medarbejdere dette spændende valg?

Står du som leder overfor en forandringsproces og har brug for at drøfte, hvordan den kan gribes an, så kontakt: