Banner

Test

Et vigtigt element til at skabe gode resultater, som medarbejder og leder, er effektiv kommunikation og gode samarbejdsrelationer. En af forudsætninger, for at det kan lykkes, er, at man bliver opmærksom på vores forskelligheder, men ikke mindst, hvad er mit eget bidrag og mine egne handlemønstre i relationen til andre.

Personlighedsanalyser giver et godt afsæt for denne opmærksomhedstræning og kan med fordel benyttes til blandt andet:

  • Individuel udvikling
  • Lederudvikling
  • Coaching
  • Teambuilding
  • Forandringsprocesser
  • Konfliktløsning
  • Stresshåndtering
  • Karriereudvikling
  • Kommunikationsprocesser.