Banner
  • Terapi

Gennem den terapeutiske samtale opnår du en øget selvindsigt og større balance i dit liv, fordi du gennem samtalen kommer til at forstå dig selv og dine handlemønstre bedre. På den måde bliver du langt bedre til at tage ansvar og styring over dit liv, ligesom du bliver styrket i at navigere med de livsomstændigheder, som du har. Du får skærpet din opmærksomhed og evne til at være i nuet med det, som er.

Vi tager udgangspunkt i det, som fylder for dig lige nu. Jeg arbejder ressourceorienteret, hvilket betyder, at dine styrker bliver udfoldet på smukkeste vis, så du står stærkere med de udfordringer dit liv byder på.

Hvis du vælger mig som terapeut, så vil du opleve et samtalerum, hvor der er plads til både tårer og grin. Hvor livets udfordringer, på godt og ondt, kan udforskes i respekt for dig og dine grænser.   

Hvor coaching i høj grad er en mental proces, så vil du opleve, at gennem terapien arbejder du både på det mentale, følelsesmæssige og kropslige plan.