Banner

Test og analyser

Et vigtigt element til at skabe gode resultater, som medarbejder og leder, er effektiv kommunikation og gode samarbejdsrelationer. En forudsætning for, at det kan lykkes, er, at man bliver opmærksom på vores forskelligheder, men ikke mindst, hvad dit eget bidrag og handlemønstre er i relationen til andre.

Personlighedsanalyser giver et godt afsæt for denne opmærksomhedstræning og kan med fordel benyttes til:

  • Element i en rekrutteringsproces
  • Individuel udvikling
  • Lederudvikling
  • Teambuilding
  • Coaching
  • Stresshåndtering

Jeg tilbyder assistance med NEO-PI-3, Jung Baseret Type Analyse®, Teamdiamanten, BTB, IST R2000 og Enneagrammet. De forskellige persontest eller -analyser udmærker sig på forskellig vis. Derfor er det vigtigt at kende formålet med at benytte test for at kunne vælge det mest optimale testværktøj. Jeg bistår gerne med sparring om at vælge det rette testværktøj til din opgave.