Banner

Individuel ledersparring

Vælger du ledersparring sammen med mig, så får du en sparringspartner med stor teoretisk og personlig erfaring i ledelse. En person, der lytter og sætter sig ind i netop din ledelsesmæssige udfordring. Oftest sidder du selv med løsningen, og har bare brug for en at udfolde tingene sammen med. Andre gange kan et enkelt forslag eller godt råd åbne op for nye handlemuligheder.

Sparringen kan tage mange retninger. Her er blot et par eksempler:

  • Jeg kan bidrage til, at dine personlige talenter, værdier og visioner træder tydeligt frem, så du får kontakt til eget værdisæt, opnår balance og mod til at agere i overensstemmelse med dem. På den måde fremtræder du som en inspirerende og autentisk leder, og dine medarbejdere bakker dig naturligt op omkring dine og jeres fælles værdier, vision og mål og ikke mindst handler ud fra dem.
  • Ofte møder jeg mellemledere, der er udfordret på, hvordan de bedst muligt bidrager til at levere det, som forventes af egen nærmeste leder eller topledelse. Her kan jeg bidrage til, at du som leder både bliver udfordret og inspireret til, hvordan du leverer det, der forventes både taktisk og strategisk, samtidigt med at du finder din egen stil i mellemlederrollen. Og vigtigst af alt, kan jeg hjælpe dig med at være meget sikker på eget ståsted, så du også ved, hvornår du ikke kan/vil levere det, der forventes – og hvordan du tackler det.
  • Jeg kan også udfordre og tage et spadestik dybere sammen med dig, der i forvejen har arbejdet ihærdigt med dit lederteam eller din medarbejdergruppe. Sammen kan vi drøfte de organisationspsykologiske mønstre, der er på spil og bidrage til, at du kan navigere i det og få tesen om at 2+2=5 til at blive virkelighed.
  • Jeg kan bidrage med metoder, der understøtter, at du i større eller mindre forandringsprocesser får dine medarbejde med på rejsen, og dermed kommer hurtigere og sikkert i land.
  • Jeg kan også ”bare” være på sidelinjen for dig, der er ny i lederrollen, og bidrage til, at opgaven bliver håndterbar med redskaber til opgaveløsning. På den måde opnår du hurtigere følelsen af at være kompetent og tilpas i lederrollen.