Banner

Jung Baseret Type Analyse®

JBTA er en dansk udviklet personlighedsanalyse baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer. Formålet med analysen er at hjælpe enkeltpersoner med at identificere deres naturlige præferencer og dermed være i stand til at fokusere på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.

Hvad måler JBTA®?

Typeanalysen bygger på fire grundlæggende dimensioner:

  • Energidimensionen
  • Opfattedimensionen
  • Vurderedimensionen
  • Livsstilsdimensionen.

Hver dimension har to poler, som kaldes præferencer. Det betyder, at der i alt findes otte præferencer:

Energidimensionen: Ekstroversion (E) – Introversion (I)
Opfattedimensionen: Sansning (S) – Intuition (N)
Vurderedimensionen: Tænkning (T) – Følen (F)
Livsstilsdimensionen: Vurderende (J) – Opfattende (P)

Ved besvarelse af analysen kombineres en præference fra hver af fire dimensioner og danner således i alt 16 kombinationsmuligheder, som udgør 16 mulige typer.

JBTA® analysen giver en indikation af hvilken type, der falder den enkelte mest naturlig. De 16 typer skal betragtes som ligeværdige, hver især har de styrker og svagheder. Det interessante bliver at finde frem til, hvilke præferencer, der driver dig – og her giver JBTA® målingen en indikation af, hvilken type du foretrækker og beskriver samtidig de grundlæggende forskelle og ligheder mellem typerne.