Banner

Teamdiamanten

TeamDiamanten® er et struktureret visuelt værktøj til teamanalyse, teamtræning og teamudvikling.

TeamDiamantens® formål er at binde Jungs typologi, som denne kommer til udtryk gennem JBTA® (Jung Baseret Type Analyse) sammen med klassisk teamtænkning og teori.

TeamDiamanten® linker de 16 typer sammen i en model for systematisk problemløsning og giver overblik over balancer og ubalancer i sammensætningen af teamet. Det er et procesværktøj, der kan understøtte erkendelse om udviklingsbehov, samt skabe grobund for dialog omkring udnyttelse af eksisterende ressourcer og blinde pletter, såvel individuelt som i teamet.